"Põllumehe Hääl" 1931. Põllupidajate Ühingu "Põllumeeste Keskkassa" häälekandja.