"Teataja" 1936, väljaanne seotud "Wirulane" ajalehega.