Valik ajalehti ja ajakirju WPA fondist

"Sakala" ajalehe lisaväljaanne 1880

Suurte ajalehtede "Wirulane" ja Olewik" lisaväljaanded.

Rahvusliku ärkamisaja üks tähtsamatest ajalehtedest "Olewik" 1890

Kultuurilise sisuga nädalaleht "Wirulane," millel oli ka kirjanduslik lisaleht. 1884, Tallinn.

Rikkalike terasgravüürpiltidega Londoni nädalaleht "The Illustrated London News." 1870

Tallinna linnaleht "Tallinna Post," 1938.

"Maa Hääl" 1934, maarahva ajaleht.

"Teataja" 1936, väljaanne seotud "Wirulane" ajalehega.

Maakondlik ajaleht "Wirumaa Teataja" 1932

"Uudisleht" 1937. Sellel ajalehel olid kaasas mitmed lisaväljaanded.

"Waba Maa" 1936. Eesti Tööerakonna häälekandja mitmete lisaväljaannetega.

"Rahvaleht" 1939, ilmus 4 lisaväljaandega.

Eesti ajakirjanduse etalon "Postimees" 1890. Mitmete lisaväljaannetega.

"Mittheilungen Heiden-Mission" 1866. Ilmus Narvas ja Tallinnas. Vaimulik misjoniväljaanne.

"Missioni-Leht" 1860. Eesti sisemisjoni ajaleht.

"Agu" 1923, kirjanduse, kunsti ja kultuuri ajakiri.

"Põllumehe Hääl" 1931. Põllupidajate Ühingu "Põllumeeste Keskkassa" häälekandja.

"Jõulu Album" 1903. Ilmus Peterburis. Rariteetne.

"Piirituse-Tööstus" 1915

Klikkides player-galeriid alt paremalt nurgast suuremaks, ilmuvad kirjed!