Lõppvinjett 1751.a. Jacob Keerli matuse laululehel.
WAG-91-R