Liivima Kubermangu valitsuse tsirkulaar. Riia/ Riga 1841. Lk.4
WAG-55-R ; 1702