Peterburi Keiserliku Konsistooriumi tsirkulaar 1836.
WAG-55-R ; 663