Carl Matthias Henning, 1774-1856. Autori jutluseraamatu reklaam 1844