Ringkirjad ja väiketrükised

Carl Matthias Henning, 1774-1856. Autori jutluseraamatu reklaam 1844

Kadrina kiriku pastori Arnolld Knüppferi teadaanne Paul Eduard Hörschelmanni Hörchelmanni jutluste kogumiku ilmumisest 1837

Rheinimaa Pfalzi kuurvürsti Carl Philipp Theodori (1724-1799) tsirkulaar. München 1788

Eesti Asutava Kogu manifest 1919. Superfolio.

Brandenburgi suurvürsti Johann Jacob, Keerl, 15.01.1674 - 27.11.1751 matmise laululeht. Lk.4 WAG-91-R

Brandenburgi suurvürsti Johann Jacob, Keerl, 15.01.1674 - 27.11.1751 matmise laululeht. Lk.4 WAG-91-R

Austria keiserlik patendiameti tsirkulaar 1683 a. WAG-91-R ; 1699

Austria Keiserlik tsirkulaar usuõpetuse asjus. Graf von Dietrichstein. Wien 1804. WAG-91-R ; 1700

Austria Alam-Ida maavalitsuse presidendi Johann Talazko Freyherr von Hestieticz tsirkulaar. Wien 1833 WAG-91-R ; 1701

Palvelehed palveraamatute lisadena, 18. sajand.

Peterburi Keiserliku Konsistooriumi tsirkulaar 1836. WAG-55-R ; 663

Tallinna Konsistooriumi tsirkulaar 1845. WAG-55-R ; 661

Järva-Peetri kogukonnakohtu teatis Adam Johann Mülleri pärandi asjus 1824. Carl von Maydelll WAG-55-R ; 670

Liivima Kubermangu valitsuse tsirkulaar. Riia/ Riga 1841. Lk.4 WAG-55-R ; 1702