Uurimusi Eestimaa valgustusajast ja Friedrich Gustav Arvelius (1753-1806).
Göttingeni Ülikool 1978