Mitmed aastakäigud ilmunud baltisaksa ajaloouurimuslikud jätkväljaanne. Näide 1844 a. eksemplarist.