Tartu Maarja koguduse pastori A.H. Willigerode mälestusraamat.
Tartu 1893
WAB-I ; TH:344-3