Meeksi mõisast von zur Mühlenite kirjavahetusest 20. saj. algusest.
Geneoloogiliste andmete ärakirjad Riiast rüütelkonna arhiivist. Von zur Mühlen. Walther jt.