Täielik Jenoveva elulugu.
Schmid, Christoph von, 1768-1854.
Tartu 1892
Tõlkekirjandus, ilmus arvukates trükkides ka "Waga Jenowewa elulugu." Väga harduslik teos ja omal ajal populaarne. WAB kogus ka teisi trükke.
WAB-I ; LS:901-1