Keskaja Läti alade arheoloogilised uurimused, 500 p. Kr.
Harri Moora. Tartu 1929.
Õpetatud Eesti Seltsi toimetused nr.25
WAB-II ; HS-101-2