Sadab wiin meile kasso ehk kahjo? : Üks jut Wina- wõtmissest armsa ma-rahwale lugeda.
Heinrich EduardGahlnbäck, 1805-1890.
Tartu 1840.
Trükiti 8000 eksemplari!
WAB-I-R ; MZ:71-2785-1