Armastusse and lastele, kes waggaks ja õnsaks tahtwad sada.
Henning, Carl Matthias, 1774-1856
Tallinn 1839
WAB-I-R ; TH-376 ; 1793-3