Ramma Josepi Hädda- ja Abbi-Ramat.
Friedrich Gustav Arvelius, 1753-1806.
Tallinn 1790
Esimene eestikeelne tervishoiu käsiraamat. Trükiti 10 000 eksemplari tasuta jagamiseks.