Körber, Carl, 1802-1883.
Maailma ajaraamat... 3. trükk, illustreeritud ajalugu.
Tartu 1875. Lk. 214+6
HS:157-II-R