Oeconomische Nachrichten. Leipzig 1749.
Majanduslikud teadaanded, 1749 aastakäik.
WAB-I-R