Collectio libris

Keik Ewangeliummid ja Epistlid keige se Aasta läbbi; ning ka 1. Meie Issanda Jesusse Kristusse Kannataminne, Surm, Üllestousminne ja Taewaminneminne. 2. Jerusalemma Lin~na Ärrarikminne. Tallinn 1834. lk.17+216 TH-979-I-R

FLUGSCHRIFT DRUCK 1667 Krieg SCHWEDEN – BREMEN – Heil. Röm. REICH 1654-1655. Tsirkulaar Rootsi-Bremeni sõjast 1667. Lk.66 WAB-FH-I-R I-II osa.

Justini historiae Philippicae Ex recensione Joannis Georgii Graevii : Cum ejusdem Castigstionibus. Justinus, Marcus Junianius, 3. saj. e.Kr // Graevius, Joannes Georgius, 1632-1703. Amsterdam 1694. Justinuse kronoloogiline ajalugu. 378+ind. lk. HS:171-I-R

Delle introduttioni gramaticali di guarino veronese ripatriato : Libri II / Il quale contiene la Sintasse latina, ouero il modo di comporre, ed ordinare l`oratione. Roma 1654 Ladina keele grammatika. 811 lk. FH:1068-I-R

Christlicher Cathechismus Für das jnnerliche Leben. Insbruck 1685 Konvoluut. Katekismus. 220 lk. TH:1063-I-R

Directorium recitandi divini officii, missaeque celebrandae. : juxta Ritum S. Romanae Ecclesiae, ad usum Electoralis Basilicae ad div. Virg. pro anno bifsexto MDCCCIV. Missakalender. 1804 TH:1060-R

Philippi Brietii soc. Jesu annales mundi sive chronicon universale : Tomus VI ab expeditione prima Francorum in orientem ad capitam a Turcis Constantinopolin. Tomus VI Viin 1727. 534 lk. Jesuiitide koostatud maailma ajaloo kroonika. HS:170-I-R

Novum Lexicon Graeco-Latinum in Novum D. N. I. C. Testamentum / Congessit et annotationibus philologicic in usum scholarum illustravit Christianus Schoettgenius. Leipzig 1746. 710 lk. Kreeka-ladina Uue Testamendi sõnaraamat. TH:1083-I-R

Pia desideria. Rohkete vasegravüüridega raamat inglitest. Modena 1634

Taaveti laulud ja kommentaarid. Basel 1721. Prov.: Järva-Madise pastoraadi raamatukogust. TH:212-I-R

Piiblileksikon ja konkordants. Jena 1743. Lk 1644. Provinients: H. R. Paucker. Simuna kog. õpetaja. TH-213-I-R

Saksa protestantliku- ja pietistliku teoloogi ja ajaloolase Gottfried Arnoldi (1666-1714) dogmaatikateos 2-s osas. Frankfurt 1735. Lk.680+617+174. Preisimaa kuningligu privileegiga. Rikkalike baroksete majusklite, päisliistude ja vinjettidega. TH:214-I-R

Notizie per l`anno 1721. Dedicato all` Emo, e Rmo Principe Michele Federico del titolo di S. Sabina Prete Cardinale. Roma 1721. 1721 aasta kiriklikud sündmused. Lk. 192. WAB-I-R ; FH:1075/ 3004-1

Dess grossen Lebens Christi anderer Theil, oder Beschreibung dess bittern Leydens und Sterbens unsers Herrn und Heylands Jesu Christi und dess hertzlichen Mitleydens seiner traurigsten Mutter Maria. 1720. Lk. 738...;ill. WAB; TH-1088-I-R / 3020-6

1764 Bibliotheca Wilholmensis WAB-I-R

Oeconomische Nachrichten. Leipzig 1749. Majanduslikud teadaanded, 1749 aastakäik. WAB-I-R

Brandenburgi suurvürsti Johann Jacob Keerli ametlik teaadaanne 1751. Lk.4 WAG-91-R

Vatikani kunstivarad. Roma 1934 WAB ; KWG-75-II ; 3080

Lucius florus. Titus Livius. 1592 Restaureerimisel.

19. saj. prantsuse romaanide sari. Komplektis raamatud Küti ja Triigi mõisa kogudest.

Schwartz, Johann Georg, 1793-1874. Koli-ramat. Tartu 1852. Lk. 32+176. Kooliõpik I ja II osa. SLS:298-I-R

Väike-Maarja pastori Knüpffer, Arnold, 1777-1843 jutlus Eestimaa talurahva pärisorjusest vabastamise seaduse puhul. Tallinn 1817. Lk. 16 TH:772-I-R

Materialen zur Kirchen- und Prediger- Chronik der Stadt Dorpat. E. P. Körber. Dorpat 1860. Lk. 59 Tartu kirikute ja jutlustajate kroonika 1525-1826 perioodil. E. Ph. Körber, Võnnu pastor.

Eestimaa lauluraamat.Tallinn 1819. Ilmus samal aastal kaks korda, kaht erinevat trükki eristavad erinevad vinjetid raamatu lõpus. Lk. 216+464. TH:921-I-R

Körber, Carl, 1802-1883. Maailma ajaraamat... 3. trükk, illustreeritud ajalugu. Tartu 1875. Lk. 214+6 HS:157-II-R

1837 Kiriku laulu- ja palveraamat WAB-I-R

1928. Vahemere reisid, illustratsioonid koloreerinud Leon Raffin. Väga haruldane, trükitud 1550 eks. Selle eks. nr.998 Paris.

Roela mõisa von Wrangellite lauluraamatu supereksliibris tagakaanel. Sammlung geistlicher Lieder. Reval 1887. WAB-I-R. TH; 319-1

Uued Paradiisi Lillekesed ehk 25 uut waimolikko laulo, Issanda kituseks, süddame ärratamisseks ja usso römuks. Brandt, Friedrich, 1830-1890 Kuressaare 1865 WAB-I-R ; TH-963-5

Der vor seinem Gott Bussfertig-erscheinende Sünder... Zwickau 1780 WAB-I-R ; TH-1074. 3003-6

Ramma Josepi Hädda- ja Abbi-Ramat. Friedrich Gustav Arvelius, 1753-1806. Tallinn 1790 Esimene eestikeelne tervishoiu käsiraamat. Trükiti 10 000 eksemplari tasuta jagamiseks.

Die Reformation in Deutschland. Usupuhastus Saksamaal. Wien 1781. WAB-I-R ; TH:1082-6

Kümme Paasto-Jutlust 1830. Hoffmann, Christian Friedrich, 1775-1817 Tallinn 1831 WAB-I-R ; TH:205 ; 1234-2

Lehrbuch einer Populären Himmelskunde. Gelpke, August- Friedrich Christian. Leipzig 1815 Mitmete vasegravüüridega varustatud astronoomia õpperaamat. WAB-I-R ; SLS

Armastusse and lastele, kes waggaks ja õnsaks tahtwad sada. Henning, Carl Matthias, 1774-1856 Tallinn 1839 WAB-I-R ; TH-376 ; 1793-3

Vabadussõjalaste põhiseaduse muutmise eelnõi propaganda väljaanne 1933. WAB-II ; HS: 135-2

Risti-usso õppetus, noortele õppetud ja kidetud. Klaus Harms, 1788-1855. Tallinn 1819 WAB-I-R ; TH:204-1233-2

Sadab wiin meile kasso ehk kahjo? : Üks jut Wina- wõtmissest armsa ma-rahwale lugeda. Heinrich EduardGahlnbäck, 1805-1890. Tartu 1840. Trükiti 8000 eksemplari! WAB-I-R ; MZ:71-2785-1

Augsburgi usutunnistuse teoloogia. Frankfurt 1738 WAB ; TH:I-R

Marpurgi ülikooli doktoritöö õigusteaduse dissertatsioon. Marpurg 1621 WAB : FH-I-R

1763. a. lauluraamatu fragmentaal. WAB ; TH-325-L-I.R

Laste palveraamat. Henning, Carl Matthias, 1774-1856 Tallinn 1839 TH-37-I.R

Keskaja Läti alade arheoloogilised uurimused, 500 p. Kr. Harri Moora. Tartu 1929. Õpetatud Eesti Seltsi toimetused nr.25 WAB-II ; HS-101-2

Täielik Jenoveva elulugu. Schmid, Christoph von, 1768-1854. Tartu 1892 Tõlkekirjandus, ilmus arvukates trükkides ka "Waga Jenowewa elulugu." Väga harduslik teos ja omal ajal populaarne. WAB kogus ka teisi trükke. WAB-I ; LS:901-1

Sakramentide korra kommentaarid 11 ja 12 osa. Ristimise ja abielu sakramendi kohta. Tournely, Honore, 1658-1729 Napoli 1762. Konvoluut. WAB-I-R : TH:1128-1

Ravimtaimede ja maitseürtide raamat, 2 osa. Umbes 1715. a. Foliant. WAB-I-R : FH:1130 / 3137-F.1

Väikeste ordude kirjutajad. Roma 1806. 786 lk. Foliant 38x27 WAB-I-R ; TH-1080-3009-F.1

Nõiaprotsesside käsiraamat, 1667. WAB ; TH:1168-I-R