Wilholmi Raamatukogu kollektsioonid on komplekteeritud liigi- ja perioodi järgi.

WBB - Raamatud alates 1960

WAB - Raamatu kuni 1959

WAR - käsikirjade kollektsioon

WPA - vanade perioodika väljaannete kollektsioon

WGC - vanagraafika kollektsioon

WFF - fotokogu

 

WAB, vanimad trükised on praegu kollektsioonis alates 16. sajandist. Rariteetsed on tähistusega - R, nende seas on ka nn. rarissima ehk ainueksemplarid üleüldse. Vanimad käsikirjad alates 14. sajandist, väiketrükised 17. sajandist ja graafilised lehed 16. sajandist. WAB kollektsioonis on eraldi baltica ehk baltisaksa ja estica eesti rahvakultuuri valdkonnad.

Raamatukogu on bibliofiilne humanitaarkollektsioon, vanatrükiseid kogutakse kõigist valdkondadest. Facebookis: https://www.facebook.com/Bibliotheca-Wilholmensis-865888423460432/ Kuna kollektsioon asub hetkel Lääne-Virumaal, siis on rõhk localia temaatikal, selleks on Facebooki loodud eesti-ladinakeelne leht, kus tutvustatakse Virumaad kirjeldavaid raamatuid ja dokumente: https://www.facebook.com/L%C3%A4%C3%A4ne-Virumaa-Ajaraamat-Liber-chronicam-Vironia-Occidentalis-1519326764986368/ 

Raamatukogu lühend on WAB (archiva-bibliotheca) ja seda võib kasutada viites materjalide publitseerimisel.